Aldatan eşin boşanma davası açması kanunlara göre mümkündür. Türk Medeni Kanunu’na göre zina boşanma sebebidir. Eşin yaşanan gelişmede kusurlu ya da kusursuz olması, boşanma davası açabilmek için belirlenmiş bir kıstas değildir. Hukuki olarak aldatan eş boşanma davası açabilir mi sorusunun yanıtı evet olarak verilmektedir.

Kusurlu Eş Boşanma Davası Açabilir Mi?

Kusurlu eşin boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır. Boşanmak istemek ve bu yönde dava açmak için kusursuz olma şartı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda kusurlu olan eşin boşanmayı isteme hakkı bulunmaktadır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılmalıdır?

Aldatma sebebiyle zina davası açmak için 6 aylık bir süre söz konusudur. Eşlerden biri aldatır ve diğer eş bunu öğrenirse, 6 ay içinde boşanma davası açabilmektedir.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Aldatan eşin ödeyeceği tazminat miktarı bazı kıstaslara göre belirlenir. Mahkeme heyetinin aldatma nedeniyle hüküm vereceği tazminat miktarını etkileyen kriterler şunlardır:

  • Evlilik süresi
  • Tarafların ekonomik durumu
  • Aldatmanın özellikleri (Başkasından çocuk olup olmadığı, vb.)
  • Ortak çocuk varlığı

Aldatan Eş Tazminat Alabilir Mi?

Aldatan eşin tazminat hakkı bulunmamaktadır. Maddi ve manevi tazminat talebi, aldatan kadın veya erkek tarafından mahkemede talep edilse bile talebin reddi ile değerlendirilir.

Aldatan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Aldatan eşin nafaka hakkı yoktur. Boşanma davalarında nafaka, eşlerin kusur oranlarına göre belirlenir. Aldatan eşin kusurlu olması aldatan eş boşanma davası açabilir mi sorusu için engel teşkil etmezken, nafaka almak için mahkemede engel olarak kabul edilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

MEGA DEDEKTİF

E-mail:

info@megadedektif.com

TEL : + 90 532 327 13 39

İLETİŞİM FORMU